Hørselstest i Asker

  Selv om vi ikke klarte å få til et fullverdig styre på det ekstraordinære årsmøtet, så er ikke Seniorsaken I Asker lagt ned. En liten gruppe av oss fortsetter arbeidet med støtte fra Seniorsaken sentralt. Gruppen består av Jørg … Les mer

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Seniorsaken Asker 26.4.2017

Protokoll ekstraordinært Årsmøte for Seniorsaken Asker 26.4.2017 kl. 14:00 på Hasselbakken i Asker. Det ekstraordinære årsmøtet ble åpnet av styreleder Ole Bjørn Andersen, som ønsket velkommen. Til stede var 7 medlemmer av Seniorsaken og 1 ikke-medlem. Dagsorden Godkjenne innkalling Godkjenne dagsorden … Les mer

Er du vaksinert?

Seniorsaken og smittevernlegen i Asker minner  om at  personer over 65 år  bør ta influensavaksine hver høst  og lungebetennelse (pneumokokk) vaksine hvert 10.år.  Pneumokokk infeksjon er farligere hos eldre enn hos yngre og kan gi dødelig sykdom. Kontakt smittevernkontoret i … Les mer

Fremtidsfullmakt. Hva er det? Ny arvelov. Åpent møte.

Temamøte om de juridiske aspekter og fallgroper i forbindelse med å opprette fremtidsfullmakt. Advokaten vil også orientere om den nye arvelov som snart skal vedtas av Stortinget. Seniorsakens advokat leder temamøtet. 18. oktober kl. 14 på Hasselbakken.

1 2 3