Dagsorden til styremøte 1.9.2015 kl. 13.00

Innkalling til styremøte 1. sept. 2015 kl. 13:00 på Hasselbakken Dagsorden (Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet). (Axel Wannag deltar i møtet) 1. Aksjonspunkter fra siste møte: Partiprogrammer: Mariann Seniorplan: … Les mer

Dagsorden til styremøte 5.5.2015 kl. 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet). Eldrerådet Orientering Leder av Eldrerådet i Asker kommune, Rigmor Thokle, besøker oss og orienterer om Eldrerådets arbeid. Evaluering av årsmøtet/foredragskveld 15.4. Orienteringssak Medlems- og … Les mer

Dagsorden til Styremøte 7.4.2015 kl 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet) Trygve Præsttun har meddelt at han går ut av styret. Orientering om Ledermøtet 17. mars (Oddveig) Orienteringssak Medlems- og åpne møter – (Lasse) Beslutningssak … Les mer

Dagsorden til styremøte 3.3.2015 kl 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet). 1. Evaluering av besøket på Fru Kroghs leilighet (Alle) Orienteringssak 2. Kommunevalget 14-15 sept 2015 (Ole Bjørn) Orienteringssak Kan vi påvirke? Intervjurunde i august? … Les mer