Referat fra styremøte 4. august 2015

Første styremøte etter sommerferien be avholdt i NAKUHel. Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Jørg Kempf, Mariann Ohna og Lasse Gjemdal. Meldt forfall: Oddveig Graffer Klinkenberg og Inger Johanne Arnet Referent: Lasse Saksliste 1. Prioritering og arbeidsform. Alle orienteringssak Stikkord: Vi må … Les mer

Referat fra styremøte 5. mai 2015

i Referater

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg og Lasse Gjemdal Meldt forfall: Jørg Kempf, Mariann Ohna og Inger Arnet Referent: Lasse Gjemdal Saksliste Eldrerådet. Orientering ved rådets leder Rigmor Thokle. Evaluering av årsmøte/foredragskveld 15.4. Orienteringssak Medlems og åpne møter. Orienteringssak, … Les mer

Protokoll fra ordinært årsmøte 2015

Ordinært årsmøte i Seniorsaken Lokallag Asker 25. april 2015 Protokoll Årsmøtet ble avholdt på Bleiker videregående Skole i Asker. Til stede: Fra Styret: Styreleder Ole B. Andersen Nestleder Oddveig G. Klinkenberg Sekretær Lars V. Gjemdal Kasserer Jørg Kempf Fraværende: Styremedlem … Les mer

Referat fra styremøte 7.4.2015 kl 16:00

i Referater

Sted: Hasselbakken Til stede: Ole Bjørn Andersen Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet Jørg Kempf Fraværende: Mariann Ohna Lasse Gjemdal. Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in referent  Dagsorden Trygve Præsttun går ut av styret Orientering om Ledermøtet 17. mars Medlems- og åpne møter Ordinært … Les mer

Referat fra styremøte 3.3.2015

i Referater

Sted: Hasselbakken Tilstede: Ole Bjørn, Oddveig, Trygve, Jørg, Mariann, Lasse Meldt forfall: Inger Referent: Lasse 05.03.2015 Dagsorden Evaluering av besøket i ”Fru Kroghs leilighet” Kommunevalget 14-15 september 2015. Orienteringssak. Medlems og åpne møter. Beslutningssak. Ordinært årsmøte i mars. Beslutningssak. Alternative boformer. … Les mer

Referat fra styremøte 3.2.2015 kl 16:00

i Referater

Sted: Hasselbakken Til stede: Ole Bjørn Andersen Lars Gjemdal Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet Meldt forfall: Jørg Kempf Fraværende: Mariann Ohna Trygve Præsttun Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in-referent Dagsorden Evaluering av møtet 26. januar 2015 om Eldreøkonomi, skatt og pensjon Medlems- og … Les mer

1 2