Medlemsnytt

Seniorsaken Asker - protokoll

Protokoll fra ordinært årsmøte 2015

Ordinært årsmøte i Seniorsaken Lokallag Asker 25. april 2015 Protokoll Årsmøtet ble avholdt på Bleiker videregående Skole i Asker. Til stede: Fra Styret: Styreleder Ole B. Andersen Nestleder Oddveig G. Klinkenberg Sekretær Lars V. Gjemdal Kasserer Jørg Kempf Fraværende: Styremedlem … Les mer

Ypsilon bru, Drammen, sett mot Union brygge Foto: Helge Høifødt

Nytt lokallag i Drammen

Leder av Seniorsaken Asker, Ole Bjørn Andersen, har påtatt seg å opprette nytt lokallag i Drammen. Kjenner du noen i Drammensområdet som vil være med til å få det til å skje?

Seniorsaken Asker - møtereferat

Referat fra styremøte 3. nov kl. 1400 på Hasselbakken

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg, Jørg Kempf, Inger Arnet og Lasse Gjemdal. I tillegg deltok Axel Wanag på møtet. Meldt forfall: Mariann Ohna Dagsorden: Se innkallingen. Aksjonspunkter. Ole Bjørn har skrevet til alle partiene, og håper å få … Les mer

Seniorsaken Asker - årsmøte

Innkalling til årsmøte i Seniorsaken Asker, 9. mars 2016 kl. 14.

Innkalling årsmøte 2016 v2    

Ole Bjørn Andersen styreleder Seniorsaken Asker

Assistanse ønskes!

Hei alle i Seniorsaken Asker, På grunn av sykdom i styret ønsker vi å bli forsterket med medlemmer som kunne tenke seg å gjøre en jobb for fellesskapet ved å jobbe for styret, evt. som styremedlem, formalitetene avtales. Jeg kan … Les mer


 Hei – har du e-post?

Postkasse

For å kommunisere bedre og billigere er vi avhengige av å nå ut til så mange som mulig via internett. Vi har bare e-post adresser til 20 prosent av våre medlemmer, mens rundt 85 prosent av befolkningen har tilgang til internett.

Har du en e-post adresse, ber vi deg sende den til oss ved å fylle ut skjemaet under, så vi du få fremtidig informasjon fra Seniorsaken på e-post.

Send oss en melding