Seniorsaken etablerer lokallag i Drammensregionen

Seniorsaken har avholdt orienteringsmøte 28. april kl. 14:00 i Folkets Hus, Øvre torggate 9, Drammen. (Siden blir oppdatert…) På programmet står introduksjon ved Seniorsakens kommunikasjonssjef Christin Engelstad som vil orientere om: Hva Seniorsaken har på programmet og hva vi har utrettet … Les mer

Svindelkurs – politiet

Temamøte om eldre som blir svindlet Politiet holder foredrag om hvordan eldre skal bli tøffere i møte med svindlere. Tentativ dato er 22. september.  Nøyaktig dato og detaljert info kommer.

Referat fra styremøte 1. mars 2016

Referat fra  styremøte 1. mars 2016 kl. 14 på Hasselbakken  Dagsorden  Tilstede:  Ole B., Jørg, Inger J., Axel. Meldt forfall: Lasse, Oddveig. Referent: Ole Bjørn Andersen Diskusjonsmøte med lederen av Eldrerådet, Kirsten Koht. KK orienterte om eldrerådets arbeid, og om … Les mer

Assistanse ønskes!

Hei alle i Seniorsaken Asker, På grunn av sykdom i styret ønsker vi å bli forsterket med medlemmer som kunne tenke seg å gjøre en jobb for fellesskapet ved å jobbe for styret, evt. som styremedlem, formalitetene avtales. Jeg kan … Les mer

1 2 3 4 5 6