Nytt lokallag i Drammen

Leder av Seniorsaken Asker, Ole Bjørn Andersen, har påtatt seg å opprette nytt lokallag i Drammen. Kjenner du noen i Drammensområdet som vil være med til å få det til å skje?

Dagsorden til styremøte 1.9.2015 kl. 13.00

Innkalling til styremøte 1. sept. 2015 kl. 13:00 på Hasselbakken Dagsorden (Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet). (Axel Wannag deltar i møtet) 1. Aksjonspunkter fra siste møte: Partiprogrammer: Mariann Seniorplan: … Les mer

Referat fra styremøte 4. august 2015

Første styremøte etter sommerferien be avholdt i NAKUHel. Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Jørg Kempf, Mariann Ohna og Lasse Gjemdal. Meldt forfall: Oddveig Graffer Klinkenberg og Inger Johanne Arnet Referent: Lasse Saksliste 1. Prioritering og arbeidsform. Alle orienteringssak Stikkord: Vi må … Les mer

Referat fra styremøte 5. mai 2015

i Referater

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg og Lasse Gjemdal Meldt forfall: Jørg Kempf, Mariann Ohna og Inger Arnet Referent: Lasse Gjemdal Saksliste Eldrerådet. Orientering ved rådets leder Rigmor Thokle. Evaluering av årsmøte/foredragskveld 15.4. Orienteringssak Medlems og åpne møter. Orienteringssak, … Les mer

Protokoll fra ordinært årsmøte 2015

Ordinært årsmøte i Seniorsaken Lokallag Asker 25. april 2015 Protokoll Årsmøtet ble avholdt på Bleiker videregående Skole i Asker. Til stede: Fra Styret: Styreleder Ole B. Andersen Nestleder Oddveig G. Klinkenberg Sekretær Lars V. Gjemdal Kasserer Jørg Kempf Fraværende: Styremedlem … Les mer

Dagsorden til styremøte 5.5.2015 kl. 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet). Eldrerådet Orientering Leder av Eldrerådet i Asker kommune, Rigmor Thokle, besøker oss og orienterer om Eldrerådets arbeid. Evaluering av årsmøtet/foredragskveld 15.4. Orienteringssak Medlems- og … Les mer

Referat fra styremøte 7.4.2015 kl 16:00

i Referater

Sted: Hasselbakken Til stede: Ole Bjørn Andersen Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet Jørg Kempf Fraværende: Mariann Ohna Lasse Gjemdal. Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in referent  Dagsorden Trygve Præsttun går ut av styret Orientering om Ledermøtet 17. mars Medlems- og åpne møter Ordinært … Les mer

1 2 3 4 5 6