Dagsorden til Styremøte 7.4.2015 kl 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet) Trygve Præsttun har meddelt at han går ut av styret. Orientering om Ledermøtet 17. mars (Oddveig) Orienteringssak Medlems- og åpne møter – (Lasse) Beslutningssak … Les mer

Referat fra styremøte 3.3.2015

i Referater

Sted: Hasselbakken Tilstede: Ole Bjørn, Oddveig, Trygve, Jørg, Mariann, Lasse Meldt forfall: Inger Referent: Lasse 05.03.2015 Dagsorden Evaluering av besøket i ”Fru Kroghs leilighet” Kommunevalget 14-15 september 2015. Orienteringssak. Medlems og åpne møter. Beslutningssak. Ordinært årsmøte i mars. Beslutningssak. Alternative boformer. … Les mer

Dagsorden til styremøte 3.3.2015 kl 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet). 1. Evaluering av besøket på Fru Kroghs leilighet (Alle) Orienteringssak 2. Kommunevalget 14-15 sept 2015 (Ole Bjørn) Orienteringssak Kan vi påvirke? Intervjurunde i august? … Les mer

Referat fra styremøte 3.2.2015 kl 16:00

i Referater

Sted: Hasselbakken Til stede: Ole Bjørn Andersen Lars Gjemdal Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet Meldt forfall: Jørg Kempf Fraværende: Mariann Ohna Trygve Præsttun Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in-referent Dagsorden Evaluering av møtet 26. januar 2015 om Eldreøkonomi, skatt og pensjon Medlems- og … Les mer

1 3 4 5 6