Jørg Kempf styremeldem og kasserer

Jørg Kempf

Styremedlem og kasserer

Mobil: 909 85 343

Ble hyret i slutten av 2014 til styret i Seniorsaken Asker, som styremedlem og kasserer.

Født i Berlin, oppvokst i Freilassing i Bayern/Tyskland ved grensen til Østerrike. Har Artium fra Salzburg/Østerrike. Studerte etterpå i 6 år på teknisk universitet i Graz/Østerrike.

Blir 1960 hentet til Norge av Odd Nansen og kompanjongen Wilhelm Reinhardt. Jobbet i løpet av den første tiden på forskjellige Arkitektkontorer i Oslo. Fikk større oppdrag selv (resultat av en vunnet arkitektkonkurranse) og åpnet eget kontor som jeg hadde i ca. 10 år.

Jobbet deretter først som reguleringsarkitekt på byplankontoret i Drammen og etterpå i Bærum kommune. Fikk i denne tiden utdanning i byforming/byfornyelse.